Tag Archives: biến số vĩ mô

Phân biệt GDP và GNP

Phân biệt GDP và GNP GDP hay Gross Domestic Product là tổng sản phẩm quốc nội. Tổng giá trị sản phẩm được sản xuất ra tại một quốc gia. Trong khi đó GNP đại diện cho Gross National Product. Tức tổng sản phẩm quốc dân hay tổng giá trị sản phẩm được tạo ra bởi […]