Tag Archives: chi phí cơ hội

Tìm hiểu: chi phí cơ hội là gì?

Chi phí cơ hội là gì

Tìm hiểu Chi phí cơ hội là gì? Chi phí cơ hội thường có hai cách hiểu khác nhau. Một khái niệm là “thu nhập của phương án tốt nhất bị bỏ qua khi thực hiện một phương án khác”. Một khái niệm khác thì cho rằng chi phí cơ hội là “Hiệu số của […]