Tag Archives: chuyển nhượng cổ phần

Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Phúc Hưng

Phúc Hưng là một công ty trong ngành dệt. Giai đoạn 2005-2013 công ty luôn có doanh số xuất khẩu đi thị trường Đông Âu trên 5 triệu đô la Mỹ/năm. Tuy nhiên, thời gian gần đây công ty bị cạnh tranh khốc liệt bởi hàng hóa Trung Quốc. Do đó, công ty quyết định đóng […]