Tag Archives: công ty hoạt động cầm chừng

Chuyển nhượng vốn cổ phần tại Công ty Hòa Tiến

Deal chuyển nhượng vốn cổ phần trong lĩnh vực thi công xây dựng. Công ty TNHH Hòa Tiến là một doanh nghiệp làm trong lĩnh vực cấu kiện bê tông. Các sản phẩm chủ lực của công ty bao gồm ống cống, vỉa ba toa, cọc nhồi, gạch lát vỉa hè không nung, nhựa đường. Hoạt […]