Tag Archives: đa dạng hóa danh mục

Trái phiếu với cổ phiếu – nên đầu tư loại nào tốt hơn?

Một trong những câu hỏi quan trọng mà các nhà đầu tư luôn hỏi các cố vấn tài chính: “Tôi nên đầu tư vào trái phiếu hay cổ phiếu?”. Đối với hầu hết các nhà đầu tư, câu trả lời tốt nhất có thể là đa dạng hóa danh mục đầu tư có cả cổ […]