Tag Archives: động lực cuộc sống

Tại sao những con người thành công luôn theo đuổi những điều bất khả thi

Vince Lombardi đã từng nói rằng: “Chúng ta sẽ đuổi theo sự hoàn hảo, biết rằng mọi thứ có thể không bao giờ đạt được. Nhưng với cách này, chúng ta sẽ đạt được sự xuất sắc. ” Những người thành công luôn luôn theo đuổi sự hoàn hảo. Tuy nhiên, như Lombardi đã biết, […]