Tag Archives: lạm phát

Chỉ số CPI – Lạm phát đã gặm nhấm bữa cơm của các gia đình như thế nào?

Lạm phát đã gặm nhấm bữa cơm của các gia đình như thế nào? Lạm phát là sự mất giá của đồng tiền. Khi đó, một triệu đồng hiện tại sẽ mua được nhiều hàng hóa hơn so với cũng một triệu đó trong vòng 1 năm nữa. Có thể hình dung, với 1 triệu […]