Tag Archives: nợ quá hạn ngân hàng

Tái cấu trúc nợ quá hạn công ty Lê Tuấn

Tái cấu trúc nợ quá hạn 30 tỉ ngắn hạn và đã quá hạn 4 năm thành một khoản vay trung hạn 50 tỉ. Đồng thời, hỗ trợ Doanh nghiệp thoát khỏi khó khăn và trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định. Công ty Lê Tuấn hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, […]