Tag Archives: nợ xấu

Nợ xấu ngân hàng – Khái niệm và giải pháp tháo gỡ

Nợ xấu ngân hàng – Khái niệm và giải pháp tháo gỡ Nợ xấu là khoản nợ không được trả đúng hạn. Do đó, nợ xấu còn được hiểu là nợ quá hạn. Nợ xấu được chia làm mấy nhóm dưới đây: Nhóm 2 (nợ cần chú ý): Nợ quá hạn 10-90 ngày Nhóm 3 […]