Tag Archives: viết dự án khả thi

Lập và phân tích dự án khả thi

Một cách ngắn gọn và dễ hiểu, Lập Dự án khả thi thường bao gồm các thành phần dưới đây: TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN ĐẦU TƯ. Chúng ta cần đánh giá tình hình kinh tế – chính trị – xã hội – dân số học…có liên quan tới […]

Viết đề án khả thi và kêu gọi vốn đầu tư cho dự án Smart Content

Smart Content là một dự án về âm nhạc với kì vọng tạo ra một làn gió mới về các sản phẩm giải trí. Dự án hi vọng sẽ giải quyết được bài toán bản quyền làm đau đầu các nhà quản lý nghệ thuật nhiều năm qua. Dự án cũng sẽ cung cấp một […]